FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

WARSZTATY

W ramach rekrutacji prześlij, proszę, opowiadanie o długości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie 18.000 znaków ze spacjami). Tytuł opowiadania:

LUDZKIE BINGO

Termin nadsyłania tekstów: 5 kwietnia 2023 r.
Rozmowa rekrutacyjna z wybranymi osobami: 10 kwietnia 2023 r. 

  *
  *
  * E-MAIL

  *
  *
  *

  Wybierz, proszę, plik w formacie: doc, docx, odt, rtf.