W przygotowaniu dwa warsztaty on-line:

1. Postać literacka.
2. Struktura tekstu literackiego.