20 • O UDZIELANIU INFORMACJI ZWROTNEJ. WSKAZÓWKI DLA BETA CZYTELNIKÓW I CZYTELNICZEK

Pisarze i pisarki przed debiutem potrzebują informacji zwrotnej. 
Motywowani z jednej strony niepewnością (czy ich tekst dobry), z drugiej strony potrzebą pewności (że ich tekst jest dobry), 
szukają tak zwanych beta czytelników – modelowych odbiorców literatury, którzy wiedzą, 
jak czytać maszynopisy, na czym się koncentrować podczas ich lektury 
oraz w jaki sposób uczciwie pisać przede wszystkim o tym, co nie działa w recenzowanym maszynopisie.

Rzetelna informacja zwrotna bywa narzędziem skutecznie diagnozującym słabe strony tekstu
Pod jednym warunkiem: że jest dobrze napisana.

Dlatego dzisiaj proponuję kilka wskazówek dla beta czytelników i czytelniczek oceniających teksty aspirujących pisarzy i pisarek. 
Najważniejsze pośród nich okazują się szacunek, empatia i szczerość.  
I przkekonanie, że w dobrej informacji zwrotnej zawsze chodzi o dobro autora lub autorki maszynopisu. 
Zawsze. 

Zapraszam.
Ewa Madeyska