37 • O TYM, JAK WPROWADZAĆ POSTAĆ NA FABULARNĄ SCENĘ

Kiedy wprowadzasz bohatera, bohaterkę na fabularną scenę masz dwa podstawowe cele do osiągnięcia. 

Pierwszy cel, musisz zainteresować czytelników, czytelniczki postacią, a najlepiej wszystkimi postaciami. 
Drugi cel, musisz to zainteresowanie utrzymać jak najdłużej, najlepiej do końca opowieści. 

Oto kilka sposobów na to, jak osiągnąć te dwa cele.