22 • O PRZEJŚCIACH NARRACYJNYCH


Przejścia narracyjne
, zwane również tranzycjami, to fundamentalne elementy każdej opowieści. 

To słowa i zdania, które w każdej i dla każdej historii są jak mosty, wiadukty i kładki.
To chwyty, dzięki którym pisarze i pisarki manipulują czasem i przestrzenią.
To sposoby, które sprawiają, że retrospekcje stają integralną częścią opowieści, a nie wstydliwym zabiegiem nieoduczonego gryzipiórka.
To sztuczki, dzięki którym opowieść staje się spójna.
To wreszcie prosty dowód na szacunek pisarzy i pisarek wobec czytelników i czytelniczek. 

O tym, co powyżej, Wielki Narrator nie ma najmniejszego pojęcia.
Kim jest Wielki Narrator i dlaczego kiepski z niego pisarz?
Posłuchaj. 

Zapraszam. 
Ewa Madeyska

Literatura, czyli po raz kolejny:
1. H. Helgason, Poradnik domowy kilera. Przeł. J. Burzyńska. Gdańsk 2010.