31 • O KONFLIKCIE I NAPIĘCIU

Konflikt i napięcie różnią się od siebie. 
Pojęć tych w teorii i praktyce pisania często używa się zamiennie.
I to błąd.

Nie z tych największych.
Nie z tych zmieniających życie autora lub autorki.
Ale jednak błąd.
Dziś opowiadam o różnicach między konfliktem i napięciem.

Mówię o kilku skutecznych sposobach jego budowania.
To ważna umiejętność, ponieważ to właśnie napięcie, nie konflikt, ale napięcie, angażuje emocjonalnie czytelników i czytelniczki.

Zapraszam.
Ewa Madeyska