30 • O KONFLIKCIE FABULARNYM (CZ. 2)

Konflikt to kategoria, którą z powodzeniem zajmuje się psychologia. Wszystko wskazuje na to, że zajmuje się nim od niedawana, ponieważ obszarze dociekań i badań naukowych konflikt znalazł się kilkadziesiąt lat temu. 

Literatura dużo wcześniej zajęła się konfliktem. 

Teksty mityczne i mitologiczne pełne są opowieści o konfliktach: Iliada, Odyseja, Biblia, opowieści o Gilgameszu, wreszcie wielkie tragedie antyczne, nie oszczędzały głównych bohaterów. Stawiały ich wobec granicznych wyzwań, wobec wyborów ostatecznych związanych zarówno z wymaganiami bogów oraz ludzi, jak również z wewnętrznymi ograniczeniami, z moralnymi wyborami.

W ciągu wieków świat się zmieniał, okoliczności się zmieniały, agresorzy się zmieniali, granice się zmieniały, wyzwania się zmieniały, bogowie się zmieniali, nie zmienił się tylko człowiek, a tym samym bohater literacki, który mierzy się dokładnie z takimi samymi dylematami (chociaż w nowych kontekstach), co jego epiccy przodkowie.  

W teorii i praktyce pisania do dzisiaj funkcjonują dwie podstawowe kategorie konfliktu: zewnętrzny i wewnętrzny.

I o nich właśnie dzisiaj opowiadam.

Zapraszam. 
Ewa Madeyska