29 • O KONFLIKCIE FABULARNYM (CZ. 1)

Czym jest konflikt?

To – mówiąc najprościej – spór, niezgoda, sprzeczność interesów, zdań, sądów, postaw, osobowości, przekonań, wartości, celów, a także dążeń. Władysław Tatarkiewicz powiedział, że jest to zasada sprzeczności, prowadząca do walki, która to walka staje się motorem rozwoju.

Z konfliktami i Ty, i ja spotykamy się wszędzie. W rodzinie, w pracy, w mniejszych i większych grupach społecznych, wyznaniowych, politycznych.

Konflikty pojawiają się i w Tobie, i we mnie.
I Ty, i ja zmagamy się ze słabościami, sprzecznymi sądami, decyzjami, wyborami.
I Ty, i ja zatrzymujemy się, chociaż pewnie z powodu różnych konfliktów, w drodze do celu.

W różnych gatunkach literackich konflikt buduje się na różne sposoby.

W thrillerze konflikt może być związany z akcją. Uciec nie uciec. Zastrzelić, nie zastrzelić. Gonić, nie gonić. Dopaść, nie dopaść. Zemścić się, nie zemścić się. Donieść na kogoś, nie donieść.
W romansie konflikt buduje się na półtonach. Wyznać miłość, nie wyznawać niczego. Zakochać się, nie zakochać się. Zdradzić, nie zdradzić.  Powiedzieć, nie powiedzieć. Przespać się z kimś, czy wyspać się samotnie. 
Każda konfliktowa decyzja, każdy konfliktowy wybór, powinien prowadzić do kolejnych scen z konfliktem.

Dzisiaj opowiadam o konflikcie i o tym, dlaczego czytelnicy, czytelniczki go uwielbiają.